Escola Antoni Gaudí

Sant Boi de Llobregat

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Consell Escolar ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2012-2013

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2012-2013

Correu electrònic Imprimeix PDF

Benvolgudes famílies,

A partir d’avui, 3 de desembre, queden convocades les eleccions al Consell Escolar de l’escola.
 
Què és el Consell Escolar?
 
El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del centre on estan representats els mestres, les famílies, l’ajuntament, el personal d’administració i serveis i l’ equip directiu de l’escola .
El Consell Escolar té atribuïdes, entre d’altres, les següents funcions:
·       Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents, aprovar la programaciógeneral anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats, aprovar les normes d'organització i funcionament, aprovar la carta de compromís educatiu, aprovar el pressupost del centre, aprovar la programació d' activitats escolars complementàries ( sortides, colònies...) i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament, participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre, conèixer l’evolució de resultats educatius, aprovar la memòria anual, intervenir,si s’escau, en la resolució dels conflictes, participar en el procés de proposta de direcció...
 
Calendari del procés d’eleccions:
·       Dimarts 4 de desembre, dimecres 5 de desembre i dilluns 10 de desembre,de 12:30 a 13:30 i de 16:30 a 17:00 podreu comprovar el cens electoral i realitzar les reclamacions pertinents.
·       Dijous 13 de desembre. Constitució de la mesa electoral de mares i pares.
·       Fins el divendres 17 de desembre, podeu presentar la vostra candidatura al despatx de direcció . Les persones interessades en presentar les seves candidatures han de posar-se en contacte amb la direcció del centre per tal de recollir i omplir el document de presentació de candidatura abans del 17 de desembre.
·      Dijous 17 de gener de 2013, de 9h a  17h: Eleccions de mares i pares.
 
Podreu trobar més informació sobre el calendari i horaris de tot el procés al taulell d’anuncis o a la web de l’escola. Estan publicats els censos electorals provisionals de cada sector al mateix taulell. És important que consulteu el cens per si heu de fer alguna reclamació.
 
Us animem, als pares i mares que ho desitgeu, a presentar-vos com a candidats - candidates per a ocupar alguna de les 2 vacants que s’han de renovar.
Us volem animar a participar en aquestes eleccions.
                                                                                                                  
                                                                                                                                La Directora
                                                Sant Boi de Llobregat, 3 de desembre de 2012
 
CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
 
 
DATA
 
 
 
 
3/des/2012
Convocatòria de les eleccions
Entre 3/des/2012 i 10/des/2012
Exposició censos electorals PAS, pares i mares i mestres al taulell de secretaria
Entre el 3/des/2012 i 10/des/2012
Presentació reclamacions cens electoral
5/des/2012
A les 15h, sorteig per designar els vocals del sector pares i mares a la mesa electoral
13/des/2012
Resolució reclamacions cens electoral
Fins el 14/des/2012
Constitució meses electorals tots els sectors
Fins el 17/des/2012
Presentació candidatures sector pares i mares
18/des/2012
Proclamació i publicació candidatures pares i mares
Fins el 20/des/2012
Sol·licituds supervisors
16/gen/2013
Eleccions PAS
16/gen/2013
Eleccions mestres
17/gen/2013
Eleccions pares i mares
Abans del 25/gen/2013
Constitució nou Consell Escolar i totes les seves comissions
Darrera actualització de dimarts, 8 de gener de 2013 11:06