EQUIP HUMÀ CURS 2016-2017

dimecres, 14 de setembre de 2016 14:50 Equip humà
Imprimeix

Benvolgudes famílies,

Us lliurem el llistat de mestres que formem l’equip humà d’aquest curs. Com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

L’ equip directiu

EQUIP HUMÀ CURS 2016-2017
 
EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL
Anabel López
Tutora de P3
Eva Rico
Tutora de P4
Estefania Macanás
Cotutora de P4
Glòria Ginabreda
Tutora de P5
Neus Carqués
Reforç d’Educació Infantil
EQUIP D’EDUCACIÓ  PRIMÀRIA
Judit Tort
Tutora de Primer
Helena Sinués
Tutora de Segon A
Alexandra Carrillo
Tutora de Segon B
Laura Guerrero
Tutora de Tercer A
Jennifer Pérez
Tutora de Tercer B
Ester Noguera
Tutora de Quart A
Mònica Cuesta
Tutora de Quart B
Emília Bravo
Tutora de Cinquè
Àngels Círia
Tutora de Sisè
 
 
Núria Fernández i Maite Fillat
Reforç i Tallers
ESPECIALISTES
Imma Belver
Llengua anglesa
Dolores Abad
Llengua Castellana
Alexandra Carrillo /Anaïs Hernández
Música
Toni Fuentes
Educació Física
Mònica Juanpere
Mestra de l’ Aula de Suport
Teresa Bertran
Mestra d’Aula d’Acollida i  reforç de català
EQUIP DIRECTIU
Maite Fillat
Directora
Núria Fernández
Cap d’estudis
Ester Noguera
Secretària
SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS
Manel Seguer
Psicòleg de l’EAP
Montserrat Frías
Treballadora Social de l’EAP
Lorena Rabarté
Fisioterapeuta
Sònia Ramos
Logopeda
PERSONAL NO DOCENT
CONSERGES:  José Pérez, Charo López
VETLLADORA: Esperanza Molina
MONITORES MENJADOR: Emi Mena (responsable) Esther López (cuinera) iAna M. Muñoz, Bella Luis, M de los Ángeles Márquez, Natàlia Murillo, Nandi Mejías, Adela Gala, Natasha Chub
ADMINISTRATIU: Josep Fàbrega