EQUIP HUMÀ CURS 2017-2018

dimarts, 12 de setembre de 2017 08:53 Equip humà
Imprimeix

 

 
EQUIP HUMÀ CURS 2017-2018
 
EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL
Judit Tort
Tutora de P3
Anabel Lòpez
Tutora de P4
Eva Rico
Tutora de P5
Irene Pérez
Cotutora de P5
Glòria Ginabreda
Reforç d’Educació Infantil/ Coordinació Ed. Infantil
EQUIP D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Alexandra Carrillo
Tutora de Primer
Mònica Juanpere
Tutora de Segon
Jennifer Pérez i Laura Font
Tutores de Tercer
 
 
Xavi Gòmez
Tutora de Quart A
Mònica Cuesta
Tutora de Quart B
Maria José Camacho
Tutora de Cinquè A
Imma Belver
Tutora de Cinquè B
Laura Guerrero
Tutora de Sisè
Àngels Círia
Reforç Primària/ Coordinació Cicle Superior
ESPECIALISTES
Glòria G., Jennifer P., M.José C., Imma B.
Llengua anglesa
Eduard Jarauta
Llengua Castellana
Alexandra Carrillo /Laura Font
Educació Musical
Toni Fuentes
Educació Física / Coordinació Cicle Inicial
Neus Carquès
Aula de Suport / Coordinació Cicle Mitjà
EQUIP DIRECTIU
Maite Fillat
Directora
Núria Fernández
Cap d’estudis
Ester Noguera
Secretària
SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS
Manel Seguer
Psicòleg de l’EAP
Montserrat Frías
Treballadora Social de l’EAP
Sònia Ramos
Logopeda
PERSONAL NO DOCENT
CONSERGES: José Pérez, Chelo Gonzalo
VETLLADORA: Esperanza Molina
MONITORES MENJADOR: Emi Mena (responsable) Bea Martínez (cuinera) iAna M. Muñoz, Bella Luis, M de los Ángeles Márquez, Natàlia Murillo, Nandi Mejías, Adela Gala, Natasha Chub
ADMINISTRATIU: Josep Fàbrega