EQUIP PEDAGÒGIC CURS 2011-2012

Equip humà
Imprimeix

L'equip humà de l'escola està format pels següents mestres i professionals:

 EQUIP D'EDUCACIÓ INFANTIL

 EQUIP DE PRIMÀRIA

ESPECIALISTES

 EQUIP DIRECTIU (Veure horari d'atenció a les famílies)

SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS

PERSONAL NO DOCENT