Editorial GauDiari 38

dilluns, 23 de març de 2015 17:01 GAUDIARI
Imprimeix

Viure noves experiències

Iniciar nous camins

Aprendre amb i dels altres

Trobar noves respostes

Guanyar nous amics

Estimar el món

L’entrada a l’escola és com l’ inici d’ un nou viatge pels nens i nenes. Un viatge que dura anys, un viatge que dura tota la vida perquè tota la vida anem fent nous aprenentatges. És ben cert que allò important en els viatges és la preparació, és tot el camí i no només l’arribada al destí. Si l’entrada a l’escola és com un llarg viatge , família i mestres som els acompanyants dels viatgers, els nens i les nenes. I de la bona relació i comunicació entre família i escola , en dependrà que aquest viatge sigui una experiència satisfactòria i feliç per als infants. Darrerament els experts insisteixen en que també i sobretot el vincle de la família amb l’escola i de l’escola amb les famílies és determinant pels bons resultats educatius dels alumnes. Diguem doncs que : la confiança entre els mestres i les famílies, mantenir-hi una comunicació i diàleg regular , deixar el temps necessari als nens i nenes per al seu aprenentatge ,ajudar-los a concentrar-se uns minuts cada dia i anar augmentant el temps de concentració, animar els fill a acabar una tasca, encara que sigui molt poca cosa, acompanyar els infants en l’aprenentatge lingüístic: comentant esdeveniments del dia, fent frases completes ,i sobretot dialogar t i llegir plegats ,interessarse per tot allò que van aprenent i tot allò que els va interessant a ells i elles .....són condicions per assolir l’èxit escolar. Sentir que l’educació dels fills és compartida entre família i escola ens farà tenir un bon viatge junts amb la mirada posada en el viatger central d’aquesta experiència: els nostres fills i filles , els nostres i les nostres alumnes.

BON VIATGE A TOTS I TOTES!!